Bài đăng

Lịch sử Steamy 2018 của Warwick Rowers trường học dành cho nam đồng tính .

Hình ảnh
Dự án Warwick Rowers là một doanh nghiệp xã hội và liên minh đồng tính / đồng tính bắt đầu từ năm 2009, khi lịch đầu tiên của chúng tôi được đưa ra.
Nhà sản xuất Angus Malcolm và các thế hệ các vận động viên nam tại Trường Đại học Warwick Boat Club đã đạt được sự công nhận toàn cầu thông qua một sáng kiến ​​gây quỹ và chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm cung cấp hàng loạt các sản phẩm cho khoảng 80 quốc gia hàng năm và tiếp cận tới hơn 140 quốc gia thông qua Lịch-sách với hình ảnh chụp khá "hở hang" của họ .
Nhóm đã giành được nhiều giải thưởng về sự xuất sắc, đổi mới và tác động xã hội, trong đó có hai lần được bình chọn là Hội viên Từ thiện của Vương quốc Anh. Warwick Rowers mong muốn đạt được ba mục tiêu thông qua lịch-tờ, phim và các sản phẩm ảnh quảng bá đồng giới tính khác 
Tiền thu được từ việc bán lịchWarwick Rowersnăm 2018 mang lại lợi ích cho các Đồng minh Thể thao của họ, nhằm mục đích chống lại "chứng sợ đồng tính" và "thiên vị giới tính&…

Hello world ! we was born

Hình ảnh
a short intro:  The real content online magazine video ,upon visual translate for something excellence as a point of views in "xgen". 

We are in time to starting a #1 weblog project in title "The Real Promised" with new ideas of human with love in life beyond longevity..
also , this is for a little help to everyone by you and versa versus for you or to you .
On site Onexdiary,we talking and showing to you,.. our First and Last making a real promise, not about "IF" but "4Live" forever and ever.


This is a sample for say hello to you, please return here after 48 hours.

Bài viết mẫu, mời bạn trở lại  sau 48 giờ nữa.


Video clipped by OneX diary,a minor intro to the musics.